Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Zapach mojego domu.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Pankliner.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Zakres zbieranych danych obejmuje:

-imię i nazwisko
-adres
-adres e-mail
-numer telefonu

Powierzone przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy (dostarczenia zamówienia i wystawienia faktury),
- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep,

Informacje zawarte w logach dostępowych

Serwis zbiera informacje o adresach IP użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Serwis umieszcza na swoich stronach odsyłacze umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Informacje wysyłane do użytkownika

Serwis wysyła użytkownikowi na adres e-mail, powiadomienia o nowych produktach, informacje marketingowe oraz komunikaty techniczne. Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w systemie oraz listów o charakterze komercyjnym, nie przekazując dalej

Prawo dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:


Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Informacje ogólne.

Operatorem Serwisu Internetowego pankliner.pl jest Schultz.com.pl Patryk Schultz, Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz, NIP 8762040798 REGON 871524390


Administratorem danych osobowych (zwanego dalej Administratorem) jest Schultz.com.pl Patryk Schultz, Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziądz, NIP 8762040798 REGON 871524390

Użytkownikiem serwisu PANKLINER.PL jest każda odwiedzająca go osoba,niezależnie czy korzysta z funkcjonalności serwisu takich jak: możliwość wysłania zapytania, rejestracji Konta Użytkownika lub dokonania zakupu.

Konto Użytkownika Serwisu jest to usługa cyfrowa oferowana nieodpłatnie przez Operatora, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności takich jak śledzenie statusu zamówienia.

Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu zakupów sklepu internetowego Zapach Mojego Domu.

Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu wnastępujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie zPolityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Operatora Serwisu.

Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzach są szyfrowane zwykorzystaniem certyfikatu SSL.

Poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka")

 

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Każdorazowo użytkownicy Serwisu, w celu skorzystania z odpowiednich funkcjonalności,wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających zfunkcji danego formularza.

 

Każda osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku żądania usunięcia danych.

Administrator ma 14 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych).

Usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych, może skutkować cofnięciem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu np. Konta Użytkownika Serwisu.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane osobowe podane podczas rejestracji Konta Użytkownika Serwisu, stanowią zbiór danych osobowych klientów Serwisu.

Dane osobowe podane podczas zapisywania się do Usługi Newslettera, stanowią zbiór danych osobowych klientów newslettera.

 

Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególnościpliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UżytkownikaSerwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plikicookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:

Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czaskorzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciuprzeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lubbez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny lub doczasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą GoogleAnalytics.

 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnychprzypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu wwarstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnejobsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5.Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności,poprzez ogłoszenie na stronie serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników serwisu.

Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwuwobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie e-maila na adresAdministratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia ozmianie.

Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będziezaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalnościserwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta użytkownika serwisu,który wniósł sprzeciw.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl